Hiển thị kết quả duy nhất

10ml
20ml
450,000820,000