Hiển thị kết quả duy nhất

10ml
20ml
460,000860,000