Hiển thị kết quả duy nhất

10ml
20ml
280,000490,000