Hiển thị kết quả duy nhất

10ml
20ml
400,000720,000