Hiển thị kết quả duy nhất

10ml
20ml
360,000670,000