Hiển thị kết quả duy nhất

10ml
20ml
320,000590,000