Hiển thị kết quả duy nhất

10ml
20ml
240,000420,000